• Art. 26[1]. - Zakaz jedn...
  01.10.2023

Kodeks pracy

Stan prawny aktualny na dzień: 01.10.2023

Dz.U.2023.0.1465 t.j. - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

Art. 261. KP


Zakaz jednoczesnego świadczenia przez pracownika pracy innemu pracodawcy

§ 1.
Pracodawca nie może zakazać pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą lub jednoczesnego pozostawania w stosunku prawnym będącym podstawą świadczenia pracy innym niż stosunek pracy.
§ 2.
Przepisu § 1 nie stosuje się:
1)
w przypadku określonym w art. 1011 zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy § 1;
2)
jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej.
Art. 261. Zakaz jednoczesnego świadczenia prze... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...