• Kodeks pracy
  20.05.2022

Oddział 4. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę

§ 1.
Stosunek pracy między spółdzielnią pracy a jej członkiem nawiązuje się przez spółdzielczą umowę o pracę.
§ 2.
Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę reguluje ustawa - Prawo spółdzielcze, a w zakresie nie uregulowanym odmiennie tą ustawą stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy.
Orzeczenia: 80 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...