• Kodeks pracy
  22.06.2024

Kodeks pracy

Stan prawny aktualny na dzień: 22.06.2024

Dz.U.2023.0.1465 t.j. - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

Rozdział III. Dokształcanie

§ 1.
Pracownik młodociany jest obowiązany dokształcać się do ukończenia 18 lat.
§ 2.
W szczególności pracownik młodociany jest obowiązany:
1)
do dokształcania się w zakresie ośmioletniej szkoły podstawowej, jeżeli szkoły takiej nie ukończył;
2)
do dokształcania się w zakresie szkoły ponadpodstawowej lub w formach pozaszkolnych.
Orzeczenia: 20 Porównania: 1 Przypisy: 2
Pracodawca jest obowiązany zwolnić młodocianego od pracy na czas potrzebny do wzięcia udziału w zajęciach szkoleniowych w związku z dokształcaniem się.
Orzeczenia: 20 Porównania: 1
Jeżeli młodociany nie ukończył przygotowania zawodowego przed osiągnięciem 18 lat, obowiązek dokształcania się, stosownie do przepisów art. 197 obowiązek dokształcania się pracownika młodocianego, może być przedłużony do czasu ukończenia przygotowania zawodowego.
Orzeczenia: 20 Porównania: 1
Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej może w drodze rozporządzenia określić przypadki, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zwolnienie młodocianych od obowiązku dokształcania się.
Orzeczenia: 20 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...