• Kodeks pracy
  19.05.2022

Kodeks pracy

Stan prawny aktualny na dzień: 19.05.2022

Dz.U.2020.0.1320 t.j. - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

Rozdział IIIa. Odprawa rentowa lub emerytalna

§ 1.
Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.
§ 2.
Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...