• Kodeks pracy
  16.05.2022

Kodeks pracy

Stan prawny aktualny na dzień: 16.05.2022

Dz.U.2020.0.1320 t.j. - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

Rozdział V. Nagrody i wyróżnienia

Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika.
Orzeczenia: 24 Interpretacje: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
Orzeczenia: 21 Porównania: 1
Orzeczenia: 21 Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...