• Kodeks pracy
  20.06.2024

Kodeks pracy

Stan prawny aktualny na dzień: 20.06.2024

Dz.U.2023.0.1465 t.j. - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

Rozdział V. Nagrody i wyróżnienia

Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika.
Orzeczenia: 24 Interpretacje: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
Orzeczenia: 21 Porównania: 1
Orzeczenia: 21 Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...