• Kodeks pracy
  03.06.2023

Kodeks pracy

Stan prawny aktualny na dzień: 03.06.2023

Dz.U.2022.0.1510 t.j. - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

Rozdział VI. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe

Przepisy art 190-205 stosuje się odpowiednio do młodocianych zatrudnionych na podstawie umowy o przygotowanie zawodowe u pracodawców będących rzemieślnikami.
Orzeczenia: 20 Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...