• Art. 1124. KPC - Skutki n...
  17.04.2024

Art. 1124. KPC


Skutki niezłożenia w terminie kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu

§ 1.
Zgłaszając w przepisanym czasie wniosek o zabezpieczenie kosztów, pozwany nie ma obowiązku składać wyjaśnień co do istoty sprawy przed rozstrzygnięciem tego wniosku.
§ 2.
Sąd wyznaczy powodowi termin do złożenia kaucji.
§ 3.
Po bezskutecznym upływie terminu sąd odrzuca pozew lub środek odwoławczy, orzekając o kosztach jak w przypadku cofnięcia pozwu.
Art. 1124. Skutki niezłożenia w terminie kaucji na zabezp... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...