• Art. 1144[2]. - Uchyleni...
  02.10.2023

Art. 11442. KPC


Uchylenie wyroku w sprawie alimentacyjnej na wniosek pozwanego

§ 1.
W razie stwierdzenia, że istnieje określona w przepisach rozporządzenia nr 4/2009 podstawa do uchylenia wyroku wydanego w sprawie alimentacyjnej, na wniosek pozwanego sąd, który go wydał, uchyla wyrok.
§ 2.
Wniosek powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego i wskazywać okoliczności uzasadniające uchylenie wyroku.
§ 3.
Sąd może rozpoznać wniosek na posiedzeniu niejawnym. Przed uchyleniem wyroku sąd wysłucha powoda na posiedzeniu lub zażąda od niego oświadczenia na piśmie.
§ 4.
Na postanowienie sądu w przedmiocie uchylenia wyroku przysługuje zażalenie.
Art. 11442. Uchylenie wyroku w sprawie aliment... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...