• Art. 1203. KPC - Przedłuż...
  29.09.2023

Art. 1203. KPC


Przedłużenie terminu do złożenia wniosku o sprostowanie, wykładnię lub wydanie przez sąd polubowny wyroku uzupełniającego

§ 1.
Sąd polubowny może przedłużyć termin do złożenia wniosku o sprostowanie, wykładnię lub wydanie wyroku uzupełniającego, jeżeli uzna to za niezbędne.
§ 2.
Do sprostowania lub wykładni wyroku oraz do wyroku uzupełniającego stosuje się art. 1195 wydanie orzeczenia przez sąd polubowny i art. 1197 forma i elementy wyroku sądu polubownego.
Art. 1203. Przedłużenie terminu do złożenia wniosku o spr... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...