• Art. 205[4a]. - Pouczeni...
  21.05.2024

Art. 2054a. KPC


Pouczenie stron przy wezwaniu ich na posiedzenie pojednawcze

§ 1.
Równocześnie z wezwaniem stron na posiedzenie przygotowawcze strony poucza się o:
1)
obowiązku udziału w posiedzeniu przygotowawczym;
2)
obowiązku przedstawienia wszystkich twierdzeń i dowodów najpóźniej na tym posiedzeniu, chyba że wcześniej upłynął termin do złożenia pisma przygotowawczego;
3)
skutkach niedopełnienia obowiązków, o których mowa w pkt 1 i 2, w szczególności możliwości obciążenia kosztami postępowania, umorzenia postępowania lub pominięcia spóźnionych twierdzeń i dowodów.
§ 2.
O obowiązku, o którym mowa w § 1 pkt 1, i skutkach jego niedopełnienia poucza się bezpośrednio stronę, chyba że przewodniczący uznał udział pełnomocnika za wystarczający.
§ 3.
Do pouczeń, o których mowa w § 1, przepis art. 2052 pouczenie stron przy doręczeniu pozwu § 3 stosuje się odpowiednio.
Art. 2054a. Pouczenie stron przy wezwaniu ich ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...