• Art. 394[3]. - Niedopusz...
  23.04.2024

Art. 3943. KPC


Niedopuszczalność zażalenia wniesionego dla zwłoki w postępowaniu

§ 1.
Niedopuszczalne jest zażalenie wniesione jedynie dla zwłoki w postępowaniu.
§ 2.
Za zażalenie wniesione jedynie dla zwłoki w postępowaniu uważa się:
1)
drugie i dalsze zażalenie wniesione przez tę samą stronę na to samo postanowienie,
2)
zażalenie na postanowienie wydane w wyniku czynności wywołanych wniesieniem przez tę samą stronę wcześniejszego zażalenia
– chyba że okoliczności sprawy wykluczają tę ocenę.
§ 3.
Zażalenie, o którym mowa w § 1, pozostawia się w aktach sprawy bez żadnych dalszych czynności, w szczególności nie przedstawia się go do rozpoznania sądowi właściwemu. To samo dotyczy pism związanych z jego wniesieniem.
§ 4.
O pozostawieniu zażalenia i pism związanych z jego wniesieniem zawiadamia się stronę wnoszącą tylko raz – przy wniesieniu zażalenia.
§ 5.
Przepis art. 380 rozszerzenie zakresu rozpoznania sprawy przez sąd drugiej instancji stosuje się odpowiednio.
Art. 3943. Niedopuszczalność zażalenia wniesio... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...