• Art. 398[17]. KPC - Przek...
  29.09.2023

Art. 39817. KPC


Przekazanie przez Sąd Najwyższy zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi tego Sądu

§ 1.
Jeżeli przy rozpoznawaniu skargi kasacyjnej wyłoni się zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, Sąd Najwyższy może odroczyć wydanie orzeczenia i przekazać to zagadnienie do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi tego Sądu.
§ 2.
Uchwała powiększonego składu Sądu Najwyższego jest w danej sprawie wiążąca.
§ 3.
Sąd Najwyższy w powiększonym składzie może przejąć sprawę do swego rozpoznania.
Art. 39817. Przekazanie przez Sąd Najwyższy za... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...