• Art. 410[1]. - Niedopusz...
  29.09.2023

Art. 4101. KPC


Niedopuszczalność skargi o wznowienie postępowania

§ 1.
Niedopuszczalna jest skarga o wznowienie postępowania ponownie wniesiona w tej samej sprawie przez tę samą stronę i oparta na tych samych podstawach, chyba że okoliczności sprawy wykluczają taką ocenę.
§ 2.
Do skargi, o której mowa w § 1, przepisy art. 3943 niedopuszczalność zażalenia wniesionego dla zwłoki w postępowaniu § 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
Art. 4101. Niedopuszczalność skargi o wznowien... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...