• Art. 424[1a]. KPC - Niedo...
  29.09.2023

Art. 4241a. KPC


Niedopuszczalność skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

§ 1.
Od wyroków sądu drugiej instancji, od których wniesiono skargę kasacyjną, oraz od orzeczeń Sądu Najwyższego skarga nie przysługuje.
§ 2.
Orzeczenie Sądu Najwyższego wydane na skutek wniesienia skargi kasacyjnej traktuje się jak orzeczenie wydane w postępowaniu wywołanym wniesieniem skargi.
Art. 4241a. Niedopuszczalność skargi o stwierd... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...