• Art. 449. KPC - Udział pr...
  29.09.2023

Art. 449. KPC


Udział prokuratora w sprawach o unieważnienie albo o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa

§ 1.
W sprawach o unieważnienie albo o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa odpis pozwu doręcza się prokuratorowi i zawiadamia się go o terminach rozprawy.
§ 2.
Jeżeli sprawa taka została wytoczona lub jest popierana przez prokuratora, nie stosuje się przepisów o zawieszeniu postępowania na zgodny wniosek stron lub z powodu niestawiennictwa obu stron.
Art. 449. Udział prokuratora w sprawach o unieważnienie a... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...