• Art. 458[13]. - Odpowied...
  29.09.2023

Art. 45813. KPC


Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do wyroku sądu pierwszej instancji

Do wyroku sądu pierwszej instancji zasądzającego świadczenie w pieniądzu lub rzeczach zamiennych przepisy art. 492 nakaz zapłaty jako tytuł zabezpieczenia i jego wykonalność § 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
Art. 45813. Odpowiednie stosowanie przepisów u... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...