• Art. 479[102]. - Wyznacz...
  02.10.2023

Art. 479102. KPC


Wyznaczanie przy udzielaniu zabezpieczenia środka dowodowego terminu na wniesienie pozwu

Udzielając zabezpieczenia środka dowodowego przed wszczęciem postępowania, sąd wyznacza termin, w którym pozew powinien być wniesiony pod rygorem upadku zabezpieczenia. Termin ten nie może być krótszy niż dwa tygodnie i dłuższy niż miesiąc od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego.
Art. 479102. Wyznaczanie przy udzielaniu zabez... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...