• Art. 479[107]. - Wniosek...
  01.10.2023

Art. 479107. KPC


Wniosek o wyjawienie lub wydanie środka dowodowego

Wniosek o wyjawienie lub wydanie środka dowodowego powinien odpowiadać wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego, a ponadto zawierać:
1)
określenie środka dowodowego, którego wyjawienia lub wydania żąda powód;
2)
uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek, w tym okoliczności, z których wynika, że pozwany dysponuje środkiem dowodowym objętym żądaniem.
Art. 479107. Wniosek o wyjawienie lub wydanie ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...