• Art. 479[121]. - Obowiąz...
  29.09.2023

Art. 479121. KPC


Obowiązek zwrotu kosztów i wydatków poniesionych w związku z udzieleniem informacji

Na żądanie obowiązanego lub pozwanego uprawniony jest obowiązany zwrócić koszty i wydatki celowe poniesione w związku z udzieleniem informacji. Przepis art. 277 zwrot świadkowi kosztów stawiennictwa w sądzie stosuje się odpowiednio.
Art. 479121. Obowiązek zwrotu kosztów i wydatk... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...