• Art. 479[129]. - Powództ...
  27.09.2023

Art. 479129. KPC


Powództwo o ustalenie iż czynności nie stanowią naruszenia praw własności intelektualnej

§ 1.
Powód może wystąpić z powództwem o ustalenie, że podjęte lub zamierzone przez niego czynności nie stanowią naruszenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji. Przepis art. 189 powództwo o ustalenie stosunku prawnego lub prawa stosuje się odpowiednio.
§ 2.
Interes prawny istnieje, gdy pozwany:
1)
czynności, których dotyczy powództwo uznał za naruszenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji;
2)
nie potwierdził w należycie wyznaczonym przez powoda terminie, że czynności, których dotyczy powództwo, nie stanowią naruszenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.
§ 3.
Termin, o którym mowa w § 2 pkt 2, został należycie wyznaczony, jeżeli:
1)
jego wyznaczenie nastąpiło w formie pisemnej;
2)
nie był krótszy niż dwa miesiące od dnia doręczenia uprawnionemu pisma;
3)
w treści pisma powód dokładnie oznaczył czynności, które zamierza podjąć i które mogą stanowić naruszenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, wskazując, w jakim zakresie może nastąpić naruszenie, i wezwał uprawnionego do wyraźnego potwierdzenia, że nie stanowią one naruszenia.
Art. 479129. Powództwo o ustalenie iż czynnośc... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...