• Art. 479[30f]. - Postępo...
  02.10.2023

Art. 47930f. KPC


Postępowanie apelacyjne

W postępowaniu apelacyjnym przepisy art. 47930 wstrzymanie wykonania decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów § 2 i art 479idx30a–47930e stosuje się odpowiednio.
Art. 47930f. Postępowanie apelacyjne - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...