• Art. 479[53]. KPC - Rozst...
  29.09.2023

Art. 47953. KPC


Rozstrzygnięcia sądu w sprawach odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

§ 1.
Sąd ochrony konkurencji i konsumentów oddala odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu, jeżeli nie ma podstaw do jego uwzględnienia.
§ 2.
W razie uwzględnienia odwołania, sąd ochrony konkurencji i konsumentów zaskarżoną decyzję albo uchyla, albo zmienia w całości lub w części i orzeka co do istoty sprawy.
Art. 47953. Rozstrzygnięcia sądu w sprawach od... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 2
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...