• Art. 55. KPC - Wytoczenie...
  02.10.2023

Kodeks postępowania cywilnego

Stan prawny aktualny na dzień: 02.10.2023

Dz.U.2023.0.1550 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego

Art. 55. KPC


Wytoczenie przez prokuratora powództwa na rzecz oznaczonej osoby

Prokurator, wytaczając powództwo na rzecz oznaczonej osoby, powinien ją wskazać w pozwie. Nie dotyczy to spraw niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
Art. 55. Wytoczenie przez prokuratora powództwa na rzecz ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 3
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...