• Art. 586. KPC - Rozprawa ...
  14.06.2024

Art. 586. KPC


Rozprawa w sprawie o przysposobienie

§ 1.
Sąd opiekuńczy orzeka o przysposobieniu po przeprowadzeniu rozprawy.
§ 2.
Na rozprawę wzywa się przysposabiającego oraz osoby, których zgoda na przysposobienie jest potrzebna. Równocześnie z wezwaniem na rozprawę poucza się uczestnika o treści przepisów art. 211a organizowanie adopcji dzieci w celu osiągnięcia korzyści majątkowej § 2 pkt 1 oraz § 3 Kodeksu karnego oraz o tym, że w razie działania uczestnika w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej oświadczenie o działaniu w tym celu powinno zostać złożone niezwłocznie, nie później jednak niż przed wydaniem postanowienia kończącego postępowanie w sprawie o przysposobienie.
§ 3.
Nie wzywa się na rozprawę rodziców, którzy wyrazili zgodę na przysposobienie ich dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającego. W wypadku takim rodzice nie mogą brać udziału w postępowaniu.
§ 4.
Przed wydaniem orzeczenia sąd opiekuńczy występuje o opinię do ośrodka adopcyjnego, a w razie potrzeby uzasadnionej dobrem dziecka może także zasięgnąć opinii innej specjalistycznej placówki.
§ 5.
Opinia ośrodka adopcyjnego, o której mowa w § 4, zawiera w szczególności:
1)
imię i nazwisko przysposabianego oraz miejsce jego zamieszkania lub pobytu;
1a)
imię i nazwisko przysposabiającego oraz miejsce jego zamieszkania i zwykłego pobytu;
2)
opinię kwalifikacyjną o kandydatach do przysposobienia dziecka;
3)
ustalenie relacji między przysposabianym a przysposabiającym;
4)
ustalenie relacji między rodzicami przysposabianego a przysposabiającym;
5)
inne istotne dla sądu informacje o przysposabianym lub przysposabiającym.
Art. 586. Rozprawa w sprawie o przysposobienie - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 2
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...