• Art. 986[4]. - Obwieszcz...
  17.04.2024

Art. 9864. KPC


Obwieszczenie o sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej

§ 1.
Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
§ 2.
Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.
§ 3.
Obwieszczenie o sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej zamieszcza się na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej co najmniej dwa tygodnie przed terminem licytacji. Przepisów art. 955 ogłoszenie obwieszczenia o licytacji nieruchomości i art. 956 ogłoszenie obwieszczenia o licytacji nieruchomości położonych w różnych okręgach sądowych nie stosuje się.
§ 4.
W obwieszczeniu, o którym mowa w § 3, komornik wymienia informacje, o których mowa w art. 953 publiczne obwieszczenia o licytacji nieruchomości § 1 pkt 3, 6 i 7, a ponadto:
1)
nieruchomość, która ma być sprzedana, ze wskazaniem miejsca jej położenia i przeznaczenia gospodarczego wraz z podaniem księgi wieczystej i miejsca jej przechowania lub z oznaczeniem zbioru dokumentów i sądu, w którym zbiór ten jest prowadzony;
2)
informację o tym, że przetarg odbywa się w drodze elektronicznej oraz o chwili rozpoczęcia i zakończenia przetargu;
3)
informację o obowiązku uiszczenia rękojmi i jej wysokości;
4)
czas, w którym w ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość.
§ 5.
W systemie teleinformatycznym wraz z obwieszczeniem o licytacji nieruchomości udostępnia się protokół opisu i oszacowania nieruchomości. Nie podlegają ujawnieniu zawarte w protokole opisu i oszacowania nieruchomości dane osobowe stron i innych uczestników postępowania.
§ 6.
Krajowa Rada Komornicza usuwa obwieszczenie o sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej z upływem dnia wskazanego jako termin zakończenia przetargu.
Art. 9864. Obwieszczenie o sprzedaży nieruchom... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...