• Kodeks postępowania cywil...
  03.06.2023

Kodeks postępowania cywilnego

Stan prawny aktualny na dzień: 03.06.2023

Dz.U.2021.0.1805 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego

Dział IIb. Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty

§ 1.
Sąd, który wydał europejski nakaz zapłaty, stwierdza z urzędu jego wykonalność, jeżeli zostały spełnione warunki określone w przepisach rozporządzenia nr 1896/2006.
§ 2.
Postanowienie może wydać także referendarz sądowy.
Na postanowienie w przedmiocie stwierdzenia wykonalności przysługuje zażalenie.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...