• Kodeks postępowania cywil...
  20.06.2024

Dział IIc. Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń

§ 1.
Sąd, który wydał orzeczenie w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń, wydaje na wniosek zaświadczenie dotyczące tego orzeczenia, określone w przepisach rozporządzenia nr 861/2007, jeżeli spełnione są warunki określone w tym rozporządzeniu.
§ 2.
Postanowienie może wydać także referendarz sądowy.
Na postanowienie w przedmiocie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...