• Kodeks postępowania cywil...
  21.05.2024

Dział IV. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania

W sprawach o naruszenie posiadania sąd bada jedynie ostatni stan posiadania i fakt jego naruszenia, nie rozpoznając samego prawa ani dobrej wiary pozwanego.
Orzeczenia: 5
W sprawach o naruszenie posiadania powództwo wzajemne nie jest dopuszczalne.
Orzeczenia: 50
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...