• Kodeks postępowania cywil...
  06.12.2022

Rozdział 1. Przepisy ogólne

W sprawach z zakresu prawa rzeczowego właściwy jest sąd położenia rzeczy.
Orzeczenia: 1
Do wniosków, dotyczących nieruchomości ujawnionych w księdze wieczystej lub dla których prowadzony jest zbiór dokumentów, należy dołączyć odpis z księgi wieczystej albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów.
Orzeczenia: 2
Sprawy z zakresu prawa rzeczowego rozpoznawane są na rozprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...