• Kodeks postępowania cywil...
  25.09.2021

Kodeks postępowania cywilnego

Stan prawny aktualny na dzień: 25.09.2021

Dz.U.2020.0.1575 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego

Rozdział 1a. Nakazy zapłaty

§ 1.
Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, sąd rozstrzyga sprawę, wydając nakaz zapłaty.
§ 2.
(uchylony)
Porównania: 1 Przypisy: 2
Do nakazów zapłaty stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach, jeżeli kodeks nie stanowi inaczej.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...