• Kodeks postępowania cywil...
  08.10.2022

Rozdział 3. Postępowanie upominawcze

Porównania: 1 Przypisy: 2
Orzeczenia: 9 Porównania: 1 Przypisy: 2
§ 1.
Sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawach określonych w art. 4801 przesłanki wydania nakazu zapłaty § 1, chyba że według treści pozwu:
1)
roszczenie jest oczywiście bezzasadne;
2)
twierdzenia co do faktów budzą wątpliwość;
3)
zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego.
4)
(uchylony)
§ 2.
(uchylony)
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 1
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 1
Orzeczenia: 14 Porównania: 1 Przypisy: 3
Porównania: 1 Przypisy: 2
Orzeczenia: 8 Porównania: 1 Przypisy: 2
Orzeczenia: 79 Porównania: 1 Przypisy: 1
§ 1.
Od nakazu zapłaty pozwany może wnieść sprzeciw.
§ 2.
Nakaz zapłaty traci moc w części zaskarżonej sprzeciwem. Sprzeciw jednego tylko ze współpozwanych o to samo roszczenie oraz co do jednego lub niektórych uwzględnionych roszczeń powoduje utratę mocy nakazu jedynie co do nich.
§ 3.
Na wniosek strony sąd wydaje postanowienie stwierdzające utratę mocy nakazu zapłaty w całości lub części.
Orzeczenia: 62 Porównania: 1 Przypisy: 1
W razie wniesienia skargi o wznowienie postępowania sąd przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej. Do wznowienia postępowania właściwy jest sąd według właściwości ogólnej.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...