• Kodeks postępowania cywil...
  28.02.2024

Kodeks postępowania cywilnego

Stan prawny aktualny na dzień: 28.02.2024

Dz.U.2023.0.1550 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego

Tytuł IIIa. Państwowa Inspekcja Pracy

W sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy inspektorzy pracy mogą wytaczać powództwa na rzecz obywateli, a także wstępować, za zgodą powoda, do postępowania w tych sprawach w każdym jego stadium.
Porównania: 1 Przypisy: 1
W sprawach wymienionych w artykule poprzedzającym do inspektorów pracy stosuje się odpowiednio przepisy o prokuratorze.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...