• Kodeks postępowania cywil...
  13.06.2024

Kodeks postępowania cywilnego

Stan prawny aktualny na dzień: 13.06.2024

Dz.U.2023.0.1550 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego

Tytuł IIIb. Powiatowy (miejski) Rzecznik Praw Konsumentów

W sprawach o ochronę konsumentów powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów może wytaczać powództwa na rzecz konsumentów, a także wstępować, za ich zgodą, do postępowań w tych sprawach w każdym ich stadium.
Porównania: 1 Przypisy: 1
W sprawach, o których mowa w art. 633 uprawnienia procesowe rzeczników konsumentów, do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów stosuje się odpowiednio przepisy o prokuratorze.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...