• Art. 21. KPK - Zawiadomie...
  29.09.2023

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny aktualny na dzień: 29.09.2023

Dz.U.2022.0.1375 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

Art. 21. KPK


Zawiadomienie o wszczęciu i o ukończeniu postępowania

§ 1.
O wszczęciu i ukończeniu postępowania toczącego się z urzędu przeciw:
1)
funkcjonariuszom publicznym, osobom zatrudnionym w instytucjach państwowych, samorządowych i społecznych, uczniom i słuchaczom szkół, żołnierzom, a także duchownym i członkom zakonów oraz diakonatów – należy bezzwłocznie zawiadomić przełożonych tych osób;
2)
osobom będącym członkami samorządu zawodowego – należy bezzwłocznie zawiadomić właściwy organ tego samorządu;
3)
komornikom sądowym, asesorom komorniczym i aplikantom komorniczym – należy bezzwłocznie zawiadomić Ministra Sprawiedliwości, prezesa sądu apelacyjnego oraz prezesa sądu rejonowego właściwych ze względu na siedzibę kancelarii komorniczej.
§ 2.
O wszczęciu postępowania przeciw osobom, o których mowa w § 1, zawiadamia prokurator.
Art. 21. Zawiadomienie o wszczęciu i o ukończeniu postępo... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...