• Art. 295. KPK - Tymczasow...
  29.09.2023

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny aktualny na dzień: 29.09.2023

Dz.U.2022.0.1375 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

Art. 295. KPK


Tymczasowe zajęcie mienia

§ 1.
W razie popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 291 zabezpieczenie wykonania orzeczenia na mieniu, Policja może dokonać tymczasowego zajęcia mienia ruchomego osoby podejrzanej, jeżeli zachodzi obawa usunięcia tego mienia.
§ 2.
Przepisy art 217-235 stosuje się odpowiednio.
§ 3.
Tymczasowe zajęcie nie może dotyczyć przedmiotów, które nie podlegają egzekucji.
§ 4.
Tymczasowe zajęcie upada, jeżeli w ciągu 7 dni od daty jego dokonania nie zostanie wydane postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym.
Art. 295. Tymczasowe zajęcie mienia - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 2
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...