• Art. 360. KPK - Wyłączeni...
  02.10.2023

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny aktualny na dzień: 02.10.2023

Dz.U.2022.0.1375 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

Art. 360. KPK


Wyłączenie jawności rozprawy

§ 1.
Sąd może wyłączyć jawność rozprawy w całości albo w części:
1)
jeżeli jawność mogłaby:
a) wywołać zakłócenie spokoju publicznego,
b) obrażać dobre obyczaje,
c) ujawnić okoliczności, które ze względu na ważny interes państwa powinny być zachowane w tajemnicy,
d) naruszyć ważny interes prywatny;
2)
jeżeli choćby jeden z oskarżonych jest nieletni lub na czas przesłuchania świadka, który nie ukończył 15 lat;
3)
na żądanie osoby, która złożyła wniosek o ściganie.
§ 2.
Jeżeli prokurator sprzeciwi się wyłączeniu jawności, rozprawa odbywa się jawnie.
Art. 360. Wyłączenie jawności rozprawy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...