• Art. 370. KPK - Kolejność...
  02.10.2023

Art. 370. KPK


Kolejność zadawania pytań osobom przesłuchiwanym

§ 1.
Po swobodnym wypowiedzeniu się osoby przesłuchiwanej na wezwanie przewodniczącego, stosownie do art. 171 zasady prowadzenia przesłuchiwania § 1, mogą zadawać jej pytania w następującym porządku: oskarżyciel publiczny, oskarżyciel posiłkowy, pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciel prywatny, pełnomocnik oskarżyciela prywatnego, biegły, obrońca, oskarżony, członkowie składu orzekającego.
§ 2.
Strona, na której wniosek świadek został dopuszczony, zadaje pytania przed pozostałymi stronami.
§ 2a.
W razie potrzeby członkowie składu orzekającego mogą zadawać dodatkowe pytania poza kolejnością.
§ 3.
W przypadku dopuszczenia dowodu z urzędu pytania jako pierwsi zadają członkowie składu orzekającego.
§ 4.
Przewodniczący uchyla pytania, o których mowa w art. 171 zasady prowadzenia przesłuchiwania § 6, lub gdy z innych powodów uznaje je za niestosowne.
Art. 370. Kolejność zadawania pytań osobom przesłuchiwanym - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 3
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...