• Art. 409. KPK - Wznowieni...
  02.10.2023

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny aktualny na dzień: 02.10.2023

Dz.U.2022.0.1375 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

Art. 409. KPK


Wznowienie przewodu sądowego, udzielenie dodatkowego głosu stronom

Sąd aż do ogłoszenia wyroku może wznowić przewód sądowy, zwłaszcza w wypadku przewidzianym w art. 399 zmiana kwalifikacji prawnej czynu, albo też udzielić dodatkowego głosu uczestnikom postępowania, o których mowa w art. 406 kolejność głosów po zamknięciu przewodu sądowego § 1.
Art. 409. Wznowienie przewodu sądowego, udzielenie dodatk... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...