• Art. 431. KPK - Cofnięcie...
  01.10.2023

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny aktualny na dzień: 01.10.2023

Dz.U.2022.0.1375 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

Art. 431. KPK


Cofnięcie środka odwoławczego

§ 1.
Środek odwoławczy można cofnąć.
§ 2.
Oskarżony może cofnąć wniesiony na jego korzyść środek odwoławczy, chyba że wniósł go oskarżyciel publiczny lub zachodzi wypadek przewidziany w art. 79 przesłanki obligatoryjnej obrony oskarżonego.
§ 3.
Środka odwoławczego wniesionego na korzyść oskarżonego nie można bez jego zgody cofnąć.
Art. 431. Cofnięcie środka odwoławczego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 7
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...