• Art. 517d. KPK - Wniosek ...
  13.06.2024

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny aktualny na dzień: 13.06.2024

Dz.U.2024.0.37 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

Art. 517d. KPK


Wniosek Policji o rozpoznanie sprawy

§ 1.
W razie istnienia podstaw do wystąpienia z wnioskiem o rozpoznanie sprawy, Policja sporządza taki wniosek i przekazuje go do sądu wraz ze zgromadzonym materiałem dowodowym, zawiadamiając o tym niezwłocznie prokuratora; wniosek ten zastępuje akt oskarżenia.
§ 1a.
W wypadku określonym w art. 517b postępowanie przyspieszone § 2a sporządza się odpisy wniosku o rozpoznanie sprawy dla sprawcy oraz dla jego obrońcy, jeżeli został ustanowiony, a także uwierzytelnione kopie wszystkich dokumentów materiału dowodowego przekazywanych do sądu i pozostawia w miejscu przebywania sprawcy. Po zakończeniu wszystkich czynności sądowych przeprowadzanych w trybie art. 517b postępowanie przyspieszone § 2a kopie te włącza się do akt sprawy.
§ 2.
Jeżeli zachodzą warunki do wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w art. 335 wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy § 1 lub 2, lub gdy podejrzany złożył wniosek określony w art. 338a wniosek oskarżonego o wydanie wyroku skazującego bez postępowania dowodowego, Policja przedstawia wniosek o rozpoznanie sprawy prokuratorowi do zatwierdzenia. Prokurator może odmówić zatwierdzenia wniosku o rozpoznanie sprawy, podejmując decyzję co do dalszego toku sprawy; zatwierdzając wniosek o rozpoznanie sprawy, może też dołączyć do niego wniosek, o którym mowa w art. 335 wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy § 2, albo wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w art. 335 wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy § 1.
§ 3.
Wniosek o rozpoznanie sprawy powinien zawierać dane, o których mowa w art. 332 elementy aktu oskarżenia § 1; przepisy art. 333 dodatkowe elementy aktu oskarżenia § 1–3 i art. 334 przesłanie aktu oskarżenia do sądu § 1 i 2 stosuje się odpowiednio. Policja doręcza pokrzywdzonemu pisemne pouczenie o uprawnieniach wynikających z art. 46 obowiązek naprawienia szkody § 1 Kodeksu karnego, art. 343 uwzględnienie wniosku o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy § 2 i art. 387 wniosek oskarżonego o skazanie bez przeprowadzania postępowania dowodowego § 2 oraz o treści art. 49a wniosek o naprawienie szkody i art. 338a wniosek oskarżonego o wydanie wyroku skazującego bez postępowania dowodowego, a także o prawie do złożenia oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
§ 4.
Każda osoba wezwana przez Policję w charakterze świadka, biegłego, tłumacza lub specjalisty jest obowiązana stawić się w sądzie lub w miejscu przebywania sprawcy we wskazanym terminie. Art. 177 obowiązek stawiennictwa i sposoby przesłuchania świadka § 1a stosuje się.
Art. 517d. Wniosek Policji o rozpoznanie sprawy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 2
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...