• Art. 520. KPK - Prawo wni...
  01.10.2023

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny aktualny na dzień: 01.10.2023

Dz.U.2022.0.1375 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

Art. 520. KPK


Prawo wniesienia kasacji

§ 1.
Do wniesienia kasacji uprawnione są strony.
§ 2.
Strona, która nie zaskarżyła orzeczenia sądu pierwszej instancji, nie może wnieść kasacji od orzeczenia sądu odwoławczego, jeżeli orzeczenie sądu pierwszej instancji utrzymano w mocy lub zmieniono na jej korzyść.
§ 3.
Ograniczenie, o którym mowa w § 2, nie dotyczy uchybień wymienionych w art. 439 bezwzględne przyczyny odwoławcze.
Art. 520. Prawo wniesienia kasacji - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...