• Art. 528. KPK - Niedopusz...
  01.10.2023

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny aktualny na dzień: 01.10.2023

Dz.U.2022.0.1375 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

Art. 528. KPK


Niedopuszczalność środka odwoławczego

§ 1.
Środek odwoławczy nie przysługuje na odmowę:
1)
zwolnienia od uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 527 obowiązek opłaty kasacji § 1;
2)
wyznaczenia adwokata lub radcy prawnego w celu sporządzenia kasacji;
3)
przywrócenia terminu, o którym mowa w art. 524 termin do wniesienia kasacji § 1 zdanie pierwsze.
§ 2.
Przepis art. 447 zakres apelacji § 4 stosuje się odpowiednio.
Art. 528. Niedopuszczalność środka odwoławczego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...