• Art. 532. KPK - Wstrzyman...
  01.10.2023

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny aktualny na dzień: 01.10.2023

Dz.U.2022.0.1375 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

Art. 532. KPK


Wstrzymanie wykonania orzeczenia w razie wniesienia kasacji

§ 1.
W razie wniesienia kasacji Sąd Najwyższy może wstrzymać wykonanie zaskarżonego orzeczenia, jak i innego orzeczenia, którego wykonanie zależy od rozstrzygnięcia kasacji.
§ 2.
Wstrzymanie wykonania orzeczenia można połączyć z zastosowaniem środków określonych w art. 266 poręczenie majątkowe, art. 271 poręczenie społeczne, art. 272 poręczenie osoby godnej zaufania, art. 275 dozór Policji lub przełożonego wojskowego i art. 277 zakaz opuszczania kraju, zatrzymanie paszportu.
§ 3.
Sąd kasacyjny wydaje postanowienie na posiedzeniu bez udziału stron, chyba że prezes Sądu Najwyższego zarządzi inaczej.
Art. 532. Wstrzymanie wykonania orzeczenia w razie wniesi... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...