• Art. 540b. - Wznowienie ...
  25.09.2023

Kodeks postępowania karnego

Stan prawny aktualny na dzień: 25.09.2023

Dz.U.2022.0.1375 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

Art. 540b. KPK


Wznowienie postępowania na skutek wadliwego zawiadomienia

§ 1.
Postępowanie sądowe zakończone prawomocnym orzeczeniem można wznowić na wniosek oskarżonego, złożony w terminie zawitym miesiąca od dnia, w którym dowiedział się o zapadłym wobec niego orzeczeniu, jeżeli sprawę rozpoznano pod nieobecność oskarżonego, któremu nie doręczono zawiadomienia o terminie posiedzenia lub rozprawy albo doręczono je w inny sposób niż osobiście, gdy wykaże on, że nie wiedział o terminie oraz o możliwości wydania orzeczenia pod jego nieobecność.
§ 2.
Przepisu § 1 nie stosuje się w wypadkach, o których mowa w art. 133 doręczenie zastępcze § 2, art. 136 odmowa przyjęcia lub niemożność pokwitowania odbioru pisma § 1 oraz art. 139 skutek niewskazania nowego adresu dla doręczeń § 1, a także jeżeli w rozprawie lub posiedzeniu uczestniczył obrońca.
Art. 540b. Wznowienie postępowania na skutek wadliwego za... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...