• Art. 589x. - Niedopuszcz...
  30.09.2023

Art. 589x. KPK


Niedopuszczalność wydania END

Wydanie END jest niedopuszczalne, jeżeli:
1)
nie wymaga tego interes wymiaru sprawiedliwości;
2)
prawo polskie nie dopuszcza przeprowadzenia lub uzyskania danego dowodu.
Art. 589x. Niedopuszczalność wydania END - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...