• Art. 589zd. - Powiadomie...
  20.05.2024

Art. 589zd. KPK


Powiadomienie o zamiarze kontroli i utrwalaniu treści rozmów telefonicznych

§ 1.
W związku z kontrolą i utrwalaniem treści rozmów telefonicznych zarządzonymi lub zatwierdzonymi na podstawie art. 237 kontrola i utrwalanie treści rozmów telefonicznych § 1 i 2 w stosunku do osoby znajdującej się na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli nie zachodzi potrzeba wydania END, prokurator, Policja lub organ, o którym mowa w art. 312 organy o uprawnieniach Policji, powiadamia właściwy organ tego państwa o zamiarze przeprowadzenia tych czynności, ich przeprowadzaniu albo wykonaniu w zależności od tego, kiedy dowiedział się, że osoba, której czynność dotyczy, przebywa na terytorium tego państwa członkowskiego.
§ 2.
Do powiadomienia stosuje się odpowiednio przepis art. 589y zakres danych w END § 4.
§ 3.
Powiadomienie zawiera informacje dotyczące:
1)
organu, który zarządził kontrolę i utrwalanie treści rozmów telefonicznych;
2)
kontroli i utrwalania treści rozmów telefonicznych, w tym okresu, na jaki ją zarządzono;
3)
osoby, której dotyczy kontrola i utrwalanie treści rozmów telefonicznych.
§ 4.
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza powiadomienia, o którym mowa w § 1, mając na uwadze udostępnienie państwu członkowskiemu Unii Europejskiej danych niezbędnych do przekazania informacji w przedmiocie możliwości przeprowadzenia czynności na terytorium tego państwa oraz wykorzystania uzyskanych w ich wyniku dowodów w postępowaniu karnym.
Art. 589zd. Powiadomienie o zamiarze kontroli i utrwalani... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...