• Art. 589zp. - Przekazani...
  02.10.2023

Art. 589zp. KPK


Przekazanie dowodów uzyskanych w związku z wykonaniem END

§ 1.
Dowody uzyskane w związku z wykonaniem END są niezwłocznie przekazywane państwu wydania orzeczenia. W przypadku określonym w art. 589zo obecność przedstawiciela organu wydającego END przy wykonywania czynności, których dotyczy END § 1 mogą być one przekazywane, na wniosek państwa wydania orzeczenia, przedstawicielowi organu wydającego END.
§ 2.
Przekazując dowody uzyskane w związku z wykonaniem END, sąd lub prokurator może, po konsultacjach z organem wydającym END, zastrzec ich zwrot.
Art. 589zp. Przekazanie dowodów uzyskanych w związku z wy... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...