• Art. 590. KPK - Przejęcie...
  18.05.2024

Art. 590. KPK


Przejęcie ścigania karnego

§ 1.
W sprawie o przestępstwo popełnione za granicą przez:
1)
obywatela polskiego,
2)
osobę mającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stałe miejsce zamieszkania,
3)
osobę, która odbywa lub będzie odbywać w Rzeczypospolitej Polskiej karę pozbawienia wolności,
4)
osobę, przeciwko której zostało wszczęte w Rzeczypospolitej Polskiej postępowanie karne - Minister Sprawiedliwości zwraca się, jeżeli wymaga tego interes wymiaru sprawiedliwości, do właściwego organu państwa obcego z wnioskiem o przekazanie ścigania albo może przyjąć taki wniosek od właściwego organu państwa obcego.
§ 2.
Przejęcie ścigania karnego uważa się za wszczęcie postępowania karnego według prawa polskiego.
§ 3.
Jeżeli przejęcie ścigania łączy się z przekazaniem przez państwo obce tymczasowo aresztowanego, art. 598 bieg terminów tymczasowego aresztowania w stosunku do osoby wydanej lub zatrzymanej za granicą stosuje się.
§ 4.
Do dowodów zebranych za granicą przed przejęciem ścigania stosuje się odpowiednio art. 587 odczytywanie protokołów czynności dokonanych przez organy państw obcych, choćby czynności dowodowe nie były podjęte na wniosek polskiego sądu lub prokuratora.
§ 5.
Minister Sprawiedliwości zawiadamia właściwy organ państwa obcego o sposobie prawomocnego zakończenia postępowania karnego.
Art. 590. Przejęcie ścigania karnego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...