• Art. 607c. KPK - Elementy...
  23.05.2024

Art. 607c. KPK


Elementy i forma europejskiego nakazu aresztowania

§ 1.
Nakaz powinien zawierać:
1)
oznaczenie sądu występującego, ze wskazaniem jego adresu, numeru telefonu, telefaksu i adresu poczty elektronicznej;
2)
datę oraz miejsce wydania nakazu;
3)
dane określające tożsamość i obywatelstwo osoby ściganej;
4)
sygnaturę, rodzaj i treść prawomocnego albo podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu, w związku z którym nakaz został wydany;
5)
przytoczenie opisu i kwalifikacji prawnej czynu;
6)
górną granicę ustawowego zagrożenia karą pozbawienia wolności przestępstwa, o które toczy się postępowanie, lub wysokość orzeczonej kary pozbawienia wolności albo innego środka polegającego na pozbawieniu wolności;
7)
zwięzły opis stanu faktycznego sprawy;
8)
wskazanie następstw czynu nieobjętych ustawowymi znamionami przestępstwa.
§ 2.
Nakaz powinien zostać przetłumaczony na język urzędowy państwa wykonania nakazu.
§ 3.
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór nakazu, mając na uwadze konieczność udostępnienia państwu członkowskiemu Unii Europejskiej, do którego jest kierowany, danych niezbędnych do podjęcia prawidłowej decyzji w przedmiocie przekazania osoby ściganej.
Art. 607c. Elementy i forma europejskiego nakazu aresztow... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...