• Art. 611c. KPK - Czynnośc...
  14.06.2024

Art. 611c. KPK


Czynności sądu po przejęciu orzeczenia do wykonania

§ 1.
Po przejęciu orzeczenia do wykonania sąd określa kwalifikację prawną czynu według prawa polskiego oraz karę i środek podlegające wykonaniu.
§ 2.
Określając karę lub środek podlegające wykonaniu, sąd stosuje odpowiednio przepis art. 114 skutki orzeczeń zapadłych za granicą § 4 Kodeksu karnego.
§ 3.
Określając wysokość grzywny, sąd dokonuje przeliczenia wysokości grzywny orzeczonej kwotowo lub wysokości stawki dziennej, określonych w obcej walucie, według kursu średniego walut określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wydania orzeczenia w państwie obcym. Jeżeli grzywnę wymierzono kwotowo, kwota grzywny nie może przekroczyć iloczynu wysokości stawki dziennej i ilości stawek dziennych.
§ 4.
Sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu. Przepisy art. 352 dopuszczenie dowodów i sprowadzenie ich na rozprawę oraz 611a § 1 i 5 stosuje się odpowiednio.
Art. 611c. Czynności sądu po przejęciu orzeczenia do wyko... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...